Rodzina 500+

Oddział Finansowy

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
e-mail: of@zielona-gora.so.gov.pl

Główna Księgowa
Monika Lewandowska 
I piętro, pok. 17
tel. 68 32 20 147
fax 68 45 67 764

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00

Zadania i zakres działania:

  1. opracowanie projektu budżetu sądów w okręgu oraz sądu okręgowego,
  2. wykonywanie budżetu sądów w danym okręgu sądowym oraz budżetu sądu okręgowego,
  3. kontrola przestrzegania w danym okręgu sądowym zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,
  4. prowadzenie rachunkowości sądu okręgowego,
  5. prowadzenie sekretariatu Dyrektora sądu.

Zadania wykonuje poprzez:

Głównego Księgowego oraz księgowe, czynności związane z realizowaniem dyspozycji środkami pieniężnymi wykonuje kasjer.
Czynności wykonywane przez Głównego Księgowego określa ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości.