Rodzina 500+

2015

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej

w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze w roku 2015

 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) Sąd Okręgowy w Zielonej Górze informuje o zastosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w roku 2015:

  • zawarcie w dniu 08.09.2015 r. umowy z Wykonawcą polegającą na remoncie części budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim nr 5, tj. pomieszczenia kotłowni na poziomie piwnic w zakresie technologii kotłowni z wymianą kotła gazowego  i stalowego wkładu kominowego, wymiana istniejącej instalacji gazowej, wykonanie nowej podposadzkowej kanalizacji sanitarnej, wykonanie nowej instalacji wodociągowej na poziomie piwnic, montaż WLZ, wymiana rozdzielni, montaż instalacji SAP i instalacji ppoż. w kotłowni;
  • nabycie w ramach zamówień centralnych nowych urządzeń biurowych, charakteryzujących się niższym zużyciem energii oraz niższymi kosztami eksploatacji;
  • Wymiana przestarzałego technologicznie, wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

Inne środki poprawy efektywności energetycznej:

  • działania w sferze informacyjno-edukacyjnej, skutkujące racjonalnym wykorzystaniem źródła  światła w obiektach sądu;
  • stosowanie czujników temperaturowych załączających kotły gazowe przy znacznym zmniejszeniu się temperatury otoczenia, a w okresie jesienno-zimowym obniżanie parametrów ogrzewania;
  • zastosowanie funkcji automatycznego przejścia w stan hibernacji/uśpienia komputerów, które nie są używane przez dłuższy czas, co wpływa na zmniejszenie poboru energii;
  • wygaszanie oświetlenia wewnątrz budynku po godz. 20.00, w trakcie dnia wygaszenie oświetlenia w budynkach na komunikacji wewnętrznej z oświetleniem dziennym.