Rodzina 500+

2017

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej

w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze w roku 2017

 

 

W związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016, poz. 831) Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, informuje o zastosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w roku 2017:

  • w wyniku przeprowadzonego postępowania zakupiono wraz z usługą montażu kocioł gazowy kondensacyjny do budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 25, w miejsce wyeksploatowanego i uszkodzonego urządzenia (dot. umowa dostawy nr OGZP-226/Z-52/2017 z dnia 26.09.2017 r.);

●   w ramach zamówień centralnych nabyto nowe i wymieniono w miejsce starych sprzęty komputerowe oraz urządzenia biurowe, charakteryzujące się niskim zużyciem energii, a także niskimi kosztami eksploatacji;

Ponadto realizowano także inne środki mające zastosowanie poprawy efektywności energetycznej w tut. jednostce, m.in. poprzez propagowanie energooszczędnych zachowań, w tym działania w sferze informacyjno-edukacyjnej, skutkujące racjonalnym wykorzystaniem źródeł  światła w obiektach sądu; czy poprzez zachowanie prawidłowych warunków eksploatacji budynków i pomieszczeń w zakresie temperatury i wentylacji, określonych w przepisach prawa budowlanego.