Rodzina 500+

KOLEGIUM SĄDU

 

Przewodniczący:

Prezes Sądu Okręgowego Bogumił Hoszowski

 

Członkowie:

Małgorzata Budrewicz-Macholak Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Monika Zawartowska Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

Roman Majer Prezes Sądu Rejonowego w Nowej Soli

Joanna Nawrot Prezes Sądu Rejonowego w Żarach

Michał Wołowicz Prezes Sądu Rejonowego w Żaganiu

Marta Nikiel-Rzadkowska Prezes Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Janusz Chruszczewski Prezes Sądu Rejonowego we Wschowie

 

Kolegium Sądu Okręgowego:

-składa się z prezesa sądu okręgowego i prezesów sądów rejonowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,

-realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych, a ponadto:

  1. wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
  2. opiniuje kandydatów na stanowiska sędziówsądu okręgowego i sędziów sądów rejonowych;
  3. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
  4. wyraża opinię o projektach planów finansowych;
  5. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
  6. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
  7. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.