Rodzina 500+

Rok 2019


Pliki do pobrania:

 1. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2019 [2.71 MB]
 2. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych - etatyzacja za I półrocze 2019 [249.00 KB]
 3. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2019 [1.76 MB]
 4. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych - etatyzacja za I półrocze 2019 [255.31 KB]
 5. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2019 [2.69 MB]
 6. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - etatyzacja za I półrocze 2019 [253.27 KB]
 7. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2019 [1.09 MB]
 8. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2019 [774.16 KB]
 9. MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za I półrocze 2019 [428.22 KB]
 10. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za I półrocze 2019 [580.53 KB]
 11. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za rok 2019 [2.74 MB]
 12. MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych - etatyzacja za rok 2019 [248.74 KB]
 13. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2019 [1.78 MB]
 14. MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych - etatyzacja za rok 2019 [261.23 KB]
 15. Opis: MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2019 [2.83 MB]
 16. MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - etatyzacja za rok 2019 [252.63 KB]
 17. MS-S6 SPRAWOZDANIE w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej.pdf [1.09 MB]
 18. MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2019 [774.48 KB]
 19. MS-OZSS-25 SPRAWOZDANIE z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów za rok 2019 [514.10 KB]
 20. MS-S40o SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2019 [585.18 KB]