Rodzina 500+

REDAKCJA BIP

Zespół redakcyjny strony internetowej Sądu Okręgowego w Zielonej Górzektóra pełni funkcję strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

powołany Zarządzeniem nr 7/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 3 grudnia 2020 r.

 

Redaktor:

 

Renata Bazylewicz - kierownik Oddziału Administracyjnego

 

Z-ca Redaktora: Anna Kamińska
Stanowisko: starszy inspektor
Komórka organizacyjna:             
Oddział Administracyjny
Adres pl. Słowiański 6, 65-069 Zielona Góra
Tel. 68 3220193, 68 3220177
E-mail bip@zielona-gora.so.gov.pl

 

Administrator:                                  Krzysztof Nowak - kierownik Oddziału Informatycznego

 

Przemysław Wypychowski
Stanowisko Informatyk
Komórka organizacyjna: Oddział Informatyczny
Adres pl. Słowiański 6, 65-069 Zielona Góra 
Tel. 68 3220288, 68 3220182
E-mail bip@zielona-gora.so.gov.pl