Rodzina 500+

2013

Informacja dotycząca realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej

w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze w roku 2013

 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) Sąd Okręgowy w Zielonej Górze informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej:

  • Nabycie nowych urządzeń biurowych, charakteryzujących się niższym zużyciem energii oraz niższymi kosztami eksploatacji.
  • Wymiana przestarzałego technologicznie, wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

Inne środki poprawy efektywności energetycznej:

  • Działania w sferze informacyjno-edukacyjnej, skutkujące racjonalnym wykorzystaniem źródła  światła w obiektach sądu.
  • Zamontowanie opraw oświetleniowych typu OWF na nowe oprawy  typu MONZA z certyfikatem CNBOP oraz wymiana modułów na nowe moduły oświetleniowe z akumulatorami o większej pojemności, w ciągach komunikacyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 1.
  • Opracowanie przez firmę zewnętrzna wybraną przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy na podstawie Zarządzenia nr 1/2008 roku w sprawie procedur dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych – zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907) - audytów energetycznych dla dwóch budynków Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, w tym dla budynku przy: Placu Słowiańskim 5 i 25.
  • Wykonanie przez firmę zewnętrzną projektu budowlano-wykonawczego na remont części budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Pl. Słowiańskim 25 na podstawie sporządzonego na ten budynek, audytu energetycznego.