Rodzina 500+

Godziny urzędowania

Sądu:
w poniedziałki
7:30 - 18:00
od wtorku do piątku
7:30 - 15:30

Kasy sądu:
w poniedziałki
7:30 - 11:30 i 12:30 - 17:30
od wtorku do piątku
7:30 - 11:30 i 12:30 - 14:30

UWAGA! W każdy ostatni dzień miesiąca
Kasa czynna do godziny 13:00!

Biura Obsługi Interesantów:
w poniedziałki
7:45 - 18:00
od wtorku do piątku
7:45 - 14:45

Punktu Informacyjnego
Krajowego Rejestru Karnego:

w poniedziałki
7:45 - 18:00
od wtorku do piątku
7:45 - 14:45