Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
25.11.2021

Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1, OGZP-226/P-1/2021

Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Rejonowego we Wschowie:

- CZĘŚĆ I obejmuje:

Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Plac Słowiański 1,5,6 i 25.

- CZĘŚĆ II obejmuje:

Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego we Wschowie Plac Kosynierów 1C, ul. T.Kościuszki 11/7

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usługi SMARTPZP pod adresem:

https://ezamowiena.ms.gov.pl

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=22664588

otwiera się w innym oknie

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning

 
08.10.2021

Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1, OI-0400-6/21

Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1, OI-0400-6/21

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze i Sądzie Rejonowym we Wschowie

 

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usługi SMARTPZP pod adresem:

https://ezamowiena.ms.gov.pl

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=20603004

otwiera się w innym oknie

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.