Rodzina 500+

Oddział Kadr

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
e-mail: ok@zielona-gora.so.gov.pl

Kierownik Oddziału
Magdalena Bocer
pok. 22, I piętro
tel. 68 32 20 144
fax 68 32 20 145

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00

Zadania i zakres działania:

 1. sprawy kadrowe, etatowe i osobowe pracowników sądu okręgowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o urzędnikach państwowych, pracownikach sądów i prokuratur, itp.,
 2. sprawy socjalno - bytowe pracowników sądu okręgowego i jednostek podległych oraz emerytów, sędziów w stanie spoczynku i ich rodzin,
 3. nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych,
 4. prowadzenie obsługi biurowej aplikacji kuratorskiej,
 5. organizacja praktyk studenckich, stażu urzędniczego oraz stażu kierowanego z Urzędu Pracy
 6. prowadzenie biurowości związanej z organizacją szkoleń resortowych, poza resortowych i organizowanych przez Okręgowego Kierownika Szkoleń dla sędziów i pracowników sądów,
 7. przeprowadzanie konkursów na stanowiska urzędnicze i asystentów sędziego,
 8. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami sędziów i urzędników,
 9. prowadzenie spraw związanych z postępowaniem wyjaśniającym i dyscyplinarnym wobec urzędników państwowych,
 10. prowadzenie biurowości spraw należących do zakresu działania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego,
 11. planowanie potrzeb etatowych okręgu i potrzeb finansowych z tym związanych,
 12. prowadzenie sprawozdawczości kadrowej,
 13. okresowa ocena kwalifikacyjna urzędników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury.