Rodzina 500+

VII Wydział Karny Odwoławczy

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 68 32 20 218 lub 68 32 20 152

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Maj

Kierownik Sekretariatu Wydziału
Joanna Bondarowicz
pok. 41, II piętro, tel. 68 32 20 138
e-mail: wydzial7@zielona-gora.so.gov.pl

Sekretariaty Wydziału
pok. 39, II piętro, tel. 68 32 20 170
pok. 40, II piętro, tel. 68 32 20 185
fax 68 45 67 787

Zadania i zakres działania:
Rozpoznawanie w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia.

Sekcja sekretariatu do wykonywania czynności w sprawach z repertorium "Kz", "Kz(w)", "Ko" i spraw z wykazu "S"

Kierownik Sekretariatu Sekcji
Joanna Müller
pok. 40, II piętro, tel. 68 32 20 185

Zadania i zakres działania sekcji:
1. rozpoznawanie środków odwoławczych – zażaleń - od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe w sprawach karnych i o wykroczenia,
2. rozpoznawanie próśb o ułaskawienie,
3. rozpoznawanie skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tzw. skarga na przewlekłość postępowania).