Rodzina 500+

VII Wydział Karny Odwoławczy

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
wydzial7@zielona-gora.so.gov.pl

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Maj

Sekretariaty Wydziału
pok. 39, II piętro, tel. 68 32 20 170
pok. 40, II piętro, tel. 68 32 20 185
fax 68 45 67 787

Kierownik Sekretariatu
Joanna Bondarowicz
pok. 41, II piętro, tel. 68 32 20 138

Zadania i zakres działania:

Rozpoznawanie w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia.

 

Sekcja sekretariatu do wykonywania czynności w sprawach
z repertorium "Kz", "Kz(w)", "Ko" i spraw z wykazu "S"

Kierownik Sekretariatu Sekcji:
Joanna Müller
pok. 40, II piętro, tel. 68 32 20 185

Zadania i zakres działania sekcji:

  1. rozpoznawanie środków odwoławczych – zażaleń - od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe w sprawach karnych i o wykroczenia,
  2. rozpoznawanie próśb o ułaskawienie,
  3. rozpoznawanie skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tzw. skarga na przewlekłość postępowania).