Rodzina 500+

III Wydział Penitencjarny

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 68 32 20 218 lub 68 32 20 152


Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Tadeusz Jasiński

Kierownik Sekretariatu Wydziału
Bożena Kucharska
pok. 13, I piętro
e-mail: wydzial3@zielona-gora.so.gov.pl

Sekretariaty Wydziału
pok. 13-15, I piętro
tel. 68 32 20 172, 32 20 174
fax 68 45 67 778
fax 68 32 20 188

Zadania i zakres działania:
Rozpatrywanie spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.