Rodzina 500+

III Wydział Penitencjarny

III Wydział Penitencjarny
i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze 
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra

wydzial3@zielona-gora.so.gov.pl

Przewodniczący Wydziału

Sędzia Sądu Okręgowego Tadeusz Jasiński
pok. 12, I piętro

Sekretariat Wydziału

pok. 13-15, I piętro
tel. 68 32 20 172, 32 20 174
fax 68 45 67 778
fax 68 32 20 188 

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Bożena Kucharska
pok. 13, I piętro

Zadania i zakres działania:  

Rozpatrywanie spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.