Rodzina 500+

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 5
65-069 Zielona Góra

Kierownik Zespołu: mgr Grzegorz Łepecki, tel. 68 32 20 115

Sekretariat Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
II piętro, pok. nr 37
tel.  68 32 20 114; fax  68 32 20 129

e-mail: ozss@zielona-gora.so.gov.pl

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:

Sekretariat OZSS:  

poniedziałek - piątek w godzinach: 7:30 – 15:30


Podstawę prawną organizacji i zakresu działania Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów stanowi Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów. Zgodnie z przepisami ww. ustawy zadaniem Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów jest:

  1. przeprowadzanie badań psychologicznych pedagogicznych i lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na wyłączne zlecenie Sądu lub Prokuratora,
  2. prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie Sądu,
  3. współpraca z placówkami wykonującymi orzeczenia Sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.