Rodzina 500+

Uwierzytelnianie dokumentów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz sądów rejonowych w okręgu, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes lub upoważniony Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. za każde poświadczenie podpisu notariusza/sędziego/urzędnika na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł płatną na konto Urzędu Miasta Zielona Góra numer rachunku:  

83 1020 5402 0000 0002 0248 5258

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o uwierzytelnienie dokumentów (do pobrania poniżej)
  • oryginał dokumentu do uwierzytelnienia
  • oryginał potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej

Dokumenty do uwierzytelnienia można złożyć:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego
  • w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 6

 Odbiór dokumentów:

  • osobiście
  • doręczenie za pośrednictwem operatora pocztowego - listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.