Rodzina 500+

Oddział Administracyjny

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 6
65-069 Zielona Góra
e-mail: administracja@zielona-gora.so.gov.pl

Kierownik Oddziału
Renata Bazylewicz
pok. 010, niski parter
tel. 68 32 20 193
fax 68 45 67 784

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30

 

Zadania i zakres działania:

 1. sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego,
 2. prowadzenie sekretariatu Prezesa Sądu Okręgowego i Wiceprezesa,
 3. sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, doradców restrukturyzacyjnych,
 4. prowadzenie Biura Podawczego i ewidencji depozytów,
 5.  nadzór nad funkcjonowaniem Biura Obsługi Interesantów,
 6. nadzór  nad działalnością utworzonego przy Sądzie Okręgowym Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego,
 7. nadzór nad Archiwum zakładowym,
 8. sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości,
 9. koordynacja działania wszystkich agend administracyjnych sądu i zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji,
 10. prowadzenie spraw związanych z właściwym znakowaniem spraw oraz prawidłowym stosowaniem obowiązującego systemu kancelaryjnego przez poszczególne oddziały i samodzielne sekcje lub stanowiska funkcjonujące w Sądzie,
 11. prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych Sądu,
 12. poświadczanie liczby stron w księgach biurowych i legalizacja dokumentów,
 13. prowadzenie kontrolki odpisów orzeczeń uwzględniających skargi dotyczące przewlekłości postępowania sądowego,
 14. prowadzenie spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i ochrony danych osobowych,
 15. prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej,
 16. prowadzenie biurowości spraw należących do zakresu działania Koordynatora ds. mediacji,
 17. planowanie potrzeb finansowych w zakresie działania Oddziału,
 18. prowadzenie umów zawartych w ramach zamówień centralnych, w zakresie kompetencji Oddziału, dotyczących usług pocztowych.

 

Biuro Obsługi Interesantów

Czytelnia akt

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, 
przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze