Rodzina 500+

WOKANDA

UWAGA

Aktualizacja wokand odbywa się o każdej pełnej godzinie

 

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 05-07-2022
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 797/22
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 05-07-2022
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 836/22
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 05-07-2022
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
zakończona
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 696/22
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 05-07-2022
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
zakończona
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1059/22
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 05-07-2022
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:00
zakończona
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1141/22
Skład orzekający: Przewodniczący Roman Majer
Data: 05-07-2022
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:20
zakończona
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1042/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jadwiga Czermańska-Śmiałek, Członek składu Arkadiusz Nosewicz, Członek składu Ewa Fliegner
Data: 05-07-2022
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 09:30
odroczona
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 20/22
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Demkowicz
Data: 05-07-2022
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 09:45
odroczenie ogłoszeni
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 150/18
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Popadiuk
Data: 05-07-2022
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:00
odroczenie ogłoszeni
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 1/22
Skład orzekający: Przewodniczący Bogusław Łój
Data: 05-07-2022
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 10:00
odroczona na termin
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 866/21
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Popadiuk