Rodzina 500+

WOKANDA

UWAGA

Aktualizacja wokand odbywa się o każdej pełnej godzinie

 

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 05-07-2022
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 11:30
zakończona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 135/22
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Popadiuk
Data: 05-07-2022
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:35
zakończona
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 563/22
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz, Członek składu Ewa Fliegner, Członek składu Jadwiga Czermańska-Śmiałek
Data: 05-07-2022
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 11:50
zakończona
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 558/22
Skład orzekający: Przewodniczący Arkadiusz Nosewicz, Członek składu Ewa Fliegner, Członek składu Jadwiga Czermańska-Śmiałek
Data: 05-07-2022
Sala: 9, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 1053/21
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Kijowska
Data: 05-07-2022
Sala: 38, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:00
zakończona
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 102/21
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Demkowicz, Członek składu Diana Książek-Pęciak, Ławnik Maria Biernaczyk, Ławnik Cecylia Danielak, Ławnik Bogusław Kasztel
Data: 05-07-2022
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:10
zakończona
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 1212/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jadwiga Czermańska-Śmiałek, Członek składu Arkadiusz Nosewicz, Członek składu Ewa Fliegner
Data: 05-07-2022
Sala: 5, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:20
zakończona
Wydział: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Sygnatura sprawy: III Kow 1168/22
Skład orzekający: Przewodniczący Oliwia Walkiewicz
Data: 05-07-2022
Sala: 21, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:30
odroczona na termin
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 896/21
Skład orzekający: Przewodniczący Bogusław Łój
Data: 05-07-2022
Sala: 20, pl. Słowiański 6
Godzina: 12:30
zakończona
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I 2.C 593/21
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Popadiuk
Data: 05-07-2022
Sala: 33, pl. Słowiański 1
Godzina: 12:40
odroczona na termin
Wydział: VII Wydział Karny Odwoławczy
Sygnatura sprawy: VII Ka 378/21
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Fliegner, Członek składu Ryszard Rólka, Członek składu Arkadiusz Nosewicz