Rodzina 500+

Mediacja

 
30.05.2016

Wykaz osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

Wykaz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych prowadzony na podstawie § 2 – Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015r., poz. 716).

 
29.05.2016

Informacja dla mediatorów

Informacja dla mediatorów w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej.