Rodzina 500+

Mediacja

 
02.06.2016

Listy stałych mediatorów zgłoszonych Prezesowi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Listy stałych mediatorów zgłoszonych Prezesowi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przez organizacje pozarządowe oraz uczelnie, prowadzona na podstawie art. 1832 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (t. j. z 2014r., poz. 101 ze zm.).

 
31.05.2016

Wykaz osób godnych zaufania w sprawach nieletnich

Wykaz osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich prowadzony na podstawie § 7 ust. 1 – Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001r., Nr 56, poz. 591 ze zm.).

 

 
30.05.2016

Wykaz osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych

Wykaz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych prowadzony na podstawie § 2 – Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015r., poz. 716).

 
29.05.2016

Informacja dla mediatorów

Informacja dla mediatorów w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej.