Rodzina 500+

Petycje załatwione w 2017 r.

« powrót

 
25.01.2017

Petycja wielokrotna z dnia 16.01.2017 r.

K O M U N I K A T

Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

PETYCJE  WIELOKROTNE

Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz sędziom podległych sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze dotyczących tematyki kredytów walutowych. 
 Petycje wpłynęły w dniach od 16 stycznia 2017 r. do 25 stycznia 2017 r.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej.

W związku z faktem, iż petycja ma charakter petycji wielokrotnej (art. 11 § 1 w zw. z § 2 Ustawy o petycjach z dnia11 lipca 2014r. - Dz.U. z 2014 r., poz. 1195 ze zm.), Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ogłasza, iż termin do składania dalszych petycji w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz sędziom podległych sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze dotyczących tematyki kredytów walutowych wynosi 2 miesiące od dnia opublikowania treści niniejszego ogłoszenia (tj. upływa z dniem 27 marca 2017r.).

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie swoich danych osobowych

« powrót