Rodzina 500+

ROZPRAWY ZDALNE

W ramach udostępnionej w sądach powszechnych infrastruktury technicznej umożliwiającej przeprowadzenie rozprawy zdalnej istnieje możliwość nawiązania połączenia z własnego urządzenia – komputera, tabletu lub smartfona, z użyciem standardowego łącza internetowego poprzez wykorzystanie w tym celu dedykowanych aplikacji Avaya Scopia lub JITSI Meet.

Instalacja oprogramowania Avaya Scopia odbywa się jednorazowo, automatycznie bez potrzeby posiadania uprawnień administratora. Po instalacji użytkownik łączy się do odpowiedniej rozprawy zdalnej zainicjowanej przez sąd klikając w przycisk „Dołącz do spotkania” lub link do połączenia przesłany przez sąd. Pole „Twoja nazwa” należy uzupełnić imieniem i nazwiskiem. Pola „Identyfikator spotkania” oraz „Kod PIN” należy uzupełnić zgodnie z danymi przesłanymi przez sąd.

W aplikacji JITSI połączenie nawiązywane jest automatycznie po kliknięciu w link udostępniony przez sąd.

 

W czasie zdalnego połączenia zaleca się stosowanie zestawu słuchawkowego.

 

W ramach pomocy dla obywateli została uruchomiona przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu telefoniczna linia wsparcia:
nr tel: 71 748 96 00 oraz możliwość zgłaszania problemów drogą elektroniczną: cpw@wroclaw.sa.gov.pl

 

Przed przystąpieniem do rozprawy zdalnej należy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Zestaw dobrych praktyk uczestnika zdalnej rozprawy - program Avaya Scopia

Instrukcja instalowania Scopia - przeglądarki + mobile v1-4

Zestaw dobrych praktyk uczestnika zdalnej rozprawy - program JITSI Meet

Instrukcja uczestnictwa w rozprawie prowadzonej za pośrednictwem Jitsi

 

Udział publiczności w rozprawach zdalnych będzie możliwy wyłącznie w przypadku uzyskania zgody przewodniczącego wydziału orzeczniczego bądź przewodniczącego składu orzekającego. Wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w BOI, nie później niż 5 dni przed wyznaczoną rozprawą.
We wniosku należy wskazać adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego.