Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
01.06.2022

Konkurs ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025

Komunikat o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 –2025

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze informuje, że na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Zielonej Górze oraz Sądu Rejonowego we Wschowie w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE zamieszczono komunikaty o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 (Dz. U z 2021 r. poz. 642), z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych do ośrodków kuratorskich – otwartych placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich funkcjonujących przy sądach rejonowych.

Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy Sądzie Rejonowym we Wschowie

https://wschowa.sr.gov.pl/?mod=36&ins=1&page=1&id=256

Ośrodek Kuratorski Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

https://zielona-gora.sr.gov.pl/?mod=371&ins=1&page=1&id=1395

 

« powrót