Rodzina 500+

I 1

Zielona Góra, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Pracownia Psychologiczna, program dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego 

Adresaci programu

osoby naruszające przepisy ruchu drogowego

Nazwa programu

zajęcia edukacyjne

Nazwa podmiotu realizującego program

Pracownia Psychologiczna

Adres

WORD, ul. ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra

Telefon

(0-68) 476 53 95

E-mail

zgora@wordy.pl

Odpłatność

300 zł

Forma

grupowa

Pojemność jednej edycji programu

max. 20 osób

Okres trwania edycji

1 dzień

Liczba dni w tygodniu

1 dzień

Wymiar dzienny w godzinach

6 godz.