Rodzina 500+

II 2

 

Nowa Sól, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, program korekcyjno - edukacyjny

Adresaci programu

osoby stosujące przemoc w rodzinie

Nazwa programu

program korekcyjno - edukacyjny

Nazwa podmiotu realizującego program

PCPR

Adres

ul. Piłsudskiego 65, 67-100 Nowa Sól

Telefon

(068) 457-43-30

E-mail

pcpr@powiat.zgora.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia grupowe

Pojemność jednej edycji programu

max. 15 osób

Okres trwania edycji

3 mies.

Liczba dni w tygodniu

1 raz w tyg.

Wymiar dzienny w godzinach

5 godz.