Rodzina 500+

II 4

 

Wschowa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, program korekcyjno - edukacyjny

Adresaci programu

osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz dla sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem

Nazwa programu

program korekcyjno - edukacyjny

Nazwa podmiotu realizującego program

PCPR

Adres

ul. Pl. Kosynierów 1c, 67 - 400 Wschowa

Telefon

(065) 540 17 58

E-mail

pcprwschowa@o2.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia grupowe

Pojemność jednej edycji programu

max. 10 osób

Okres trwania edycji

2-3 mies.

Liczba dni w tygodniu

1-2 razy w tyg.

Wymiar dzienny w godzinach

3-4 godz.