Rodzina 500+

II 6

 

Świebodzin, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, program korekcyjno - edukacyjny

 

Adresaci programu

osoby stosujące przemoc w rodzinie

Nazwa programu

program korekcyjno - edukacyjny

Nazwa podmiotu realizującego program

PCPR

Adres

ul. Żaków 3, 66-200 Świebodzin

Telefon

(065) 475 53 50

E-mail

pcpr_swieb@wp.pl

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia indywidualne i grupowe

Pojemność jednej edycji programu

max. 10 osób

Okres trwania edycji

-

Liczba dni w tygodniu

1 raz w tyg.

Wymiar dzienny w godzinach

4-6 godz.