Rodzina 500+

II 8

 

Żary, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

Adresaci programu

dla dorosłych mężczyzn stosujących przemoc domową

Nazwa programu

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

Nazwa podmiotu realizującego program

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres

ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary

Telefon

(068) 363 06 80 

E-mail

pcpr_zary@poczta.fm 

Odpłatność

bezpłatne

Forma

zajęcia indywidualne i grupowe

Pojemność jednej edycji programu

max. 15 osób

Okres trwania edycji

od 60 do 100 dni 

Liczba dni w tygodniu

terminy i godziny realizacji ustalane każdorazowo przy tworzeniu nowej grupy

Wymiar dzienny w godzinach

terminy i godziny realizacji ustalane każdorazowo przy tworzeniu nowej grupy