Rodzina 500+

Wideokonferencje

W Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania dowodowego na odległość na zlecenie innego Sądu Okręgowego w systemie wideokonferencji w przystosowanych do tego celu salach rozpraw nr 2 i 38 w budynku przy Placu Słowiańskim 1 (połączenia ISDN/IP) oraz za pomocą dedykowanych aplikacji.

W celu przeprowadzenia wideokonferencji z Sądem Okręgowym w Zielonej Górze należy w pierwszej kolejności skontaktować się z kierownikiem sekretariatu II Wydziału Karnego tel. 68 322 01 78 w celu ustalenia terminu i rezerwacji sali rozpraw. Po ustaleniu terminu, wniosek o przeprowadzenie wideokonferencji w ramach pomocy sądowej należy kierować do Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze na adres e-mail: prezes@zielona-gora.so.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, plac Słowiański 1,       65-069 Zielona Góra.