Rodzina 500+

VIII Wydział Wizytacyjny

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
VIIIww@zielona-gora.so.gov.pl

Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Okręgowego Rafał Skrzypczak

Sekretariat Wydziału
pok. 01, niski parter 
tel. 68 32 20 150
fax 68 45 67 768

Kierownik Sekretariatu
Marzena Czompa

Do zakresu działania VIII Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego należy nadzór nad działalnością administracyjną sądów okręgu zielonogórskiego poprzez organizowanie wizytacji, lustracji i kontroli organizacji pracy sekretariatów i biurowości sądowej, prowadzenie skarg i wniosków. 

Przyjęcia stron

Na spotkania z przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału lub za pośrednictwem sekretariatu Prezesa Sądu Okręgowego
tel. 68 32 20 140 - sekretariat Prezesa Sądu
tel. 68 32 20 150 - sekretariat Wydziału Wizytacyjnego

Wizytatorzy

 Stanowisko  Imię i nazwisko 
 sędzia wizytator ds. karnych  Arkadiusz Nosewicz
 sędzia wizytator ds. cywilnych  Jolanta Kurzawińska - Pasek
 sędzia wizytator ds. z zakresu
 prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 Hanna Rawska
 sędzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich  Katarzyna Kijowska
 sędzia wizytator ds. cywilnych i gospodarczych   Beata Reichert

 

Inspektorzy ds. biurowości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:

Starszy Inspektor ds. biurowości Anna Bajcer

tel. 68 32 20 176, 68 32 20 215

Inspektor ds. biurowości Marzena Czompa

tel. 68 32 20 150

 

Obrót Zagraniczny

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych