Rodzina 500+

Wykaz programów leczniczych...

 

Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno-edukacyjnych dla realizacji art. 72 § 1 pkt. 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

I. Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw p-ko bezpieczeństwu w komunikacji

 1. Zielona Góra, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Pracownia Psychologiczna, program dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego szczegóły

II. Programy dla sprawców przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie

 1. Zielona Góra, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II, program korekcyjno - edukacyjny szczegóły
 2. Nowa Sól, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, program korekcyjno - edukacyjny szczegóły
 3. Nowa Sól, N.Z.O.Z. „SPEC-MED.” Specjalistyczny Ośrodek Higieny i Terapii Psychicznej, program korekcyjno – edukacyjny szczegóły
 4. Wschowa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, program korekcyjno - edukacyjny szczegóły
 5. Żagań, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, program korekcyjno - edukacyjny szczegóły
 6. Świebodzin, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, program korekcyjno - edukacyjny szczegóły
 7. Krosno Odrzańskie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, program korekcyjno - edukacyjny szczegóły
 8. Żary, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy szczegóły
 9. Zielona Góra, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, program korekcyjno - edukacyjny szczegóły

III. Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

 1. Zielona Góra, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, oferta       terapeutyczna  dla osób uzależnionych szczegóły
 2. Zielona Góra, Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i współuzależnionych „LOPiT", ambulatoryjne oddziaływania terapeutyczno - odwykowe i rehabilitacyjne, stacjonarne oddziaływania rehabilitacyjne, Program Leczenia Substytucyjnego szczegóły
 3. Żary, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Psychoterapia uzależnienia, Diagnozowanie w kierunku uzależnienia, rozpoznawanie osobistych problemów pacjenta wynikających z przebiegu choroby szczegóły
 4. Żary, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych szczegóły
 5. Nowa Sól, N.Z.O.Z. „SPEC-MED.” Specjalistyczny Ośrodek Higieny i Terapii Psychicznej, terapie uzależnień indywidualne oraz grupowe szczegóły
 6. Krosno Odrzańskie, NZOZ „Medyk”, ambulatoryjne oddziaływania terapeutyczno – odwykowe szczegóły
 7. Krosno Odrzańskie, Ośrodek terapii „Horyzont Bis”, ambulatoryjne oddziaływania terapeutyczno – odwykowe, oddziaływania terapeutyczno – odwykowe szczegóły
 8. Gubin, Ośrodek terapii „Grunwald”, ambulatoryjne oddziaływania terapeutyczno – odwykowe szczegóły

0statnia aktualizacja: 27.09.2012